Vi har mulighet for å leie ut lokale i cafeen.                                             i åpningstid                Utenfor åpningstid

                                                                                                         man- fre/ Lør                   man - fre/ lør

Vi har 2 muligheter: Innerste rommet med plass til ca 20 - 30 pers.          500,- / 800,-                    800,-/ 1000,-

                             De to innerste rommene med plass til ca 50 pers.     800,-/ 1000,-                    1100,-/ 1500,-

 

Søndager 2000,-